RocketTheme Joomla Templates
Hem
Stiftelsen Solgläntan
...har som mål att bedriva en förskoleverksamhet grundad på Rudolf Steiners helhetssyn på människan. Steiner levde 1861-1925 och införde ett helt nytt synsätt på det pedagogiska arbetet.

Sedan 1990 finns Solgläntan i Duvbo. Verksamheten bedrivs med två avdelningar, uppdelade på vardera en syskongrupp och en småbansgrupp.

Huvudman för verksamheten är Stiftelsen Solgläntan som består av pedagoger på Solgläntan, två föräldrar samt en ledamot som är utbildad waldorfpedagog men är knuten till annan verksamhet.

Solgläntans waldorfförskola tar emot barn från 1,5 till 7 år. Waldorfskolans 6-årssverksamhet är förlagd till lekskolan.